Contoh Soalan Esei Ting 4 Bab 1

1. Jelaskan sumbangan masyarakat Hwang-Ho dalam bidang pertanian ? ( 6 markah )

F1 Salah satu sumbangan ekonomi yang penting ialah pembinaan sistem pengairan.
F2 Mengambil berat terhadap pembangunan pertanian
H2a selain mengelakkan berlakunya banjir.
F3 Sistem pengairan telah diteruskan pada zaman pada zaman Chin oleh Shih Huang Ti ke kawasan barat daya China.
F4 Sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairkan kawasan pertanian di
wilayah tersebut.
F5 Pembangunan pertanian telah membawa kemajuan dalam teknologi pembajakan
H5a serta penciptaan cangkul dan sabit.
F6 Para petani juga mula mencipta kaedah baru dalam pertanian
H6a Petani mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman.

2. Nyatakan pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakat shang ? ( 8 markah )

F1 Dinasti Shang mengamalkan sistem pemerintahan beraja
F2 penggantinya adalah secara warisan dikalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja.
F3 Raja-raja Shang mempunyai kewibaan politik, ekonomi dan social serta keagamaan.
F4 Raja–raja ini berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran.
F5 Masayarakat tamadun ini amat percaya kepada Mandat daripada tuhan dan raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik kerena mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama.
F6 Dalam urusan pentadbiran raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan.
F7 Bagi wilayah di luar pusat pentadbiran. Golongan bangsawan telah
dipertanggungjawab untuk mentadbir wilayahnya.
F8 Oleh itu golongan bangsawan ini berhak mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri dalam hal seperti cukai, pertahanan dan undang-undang.

3. Terangkan sistem feudal yang diamalkan oleh dinasti Chou ? ( 6 Markah )

F1 Sistem ini juga telah dilaksanakan oleh Dinasti Chou setelah mereka merampas kuasa daripada Dinasti Shang.
F2 Raja-raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah mereka kepada wilayah-wilayah
H2a melantik pembesar tempatan di setiap wilayah ini.
F3 Raja-raja Dinasti Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah Chou,
H3a di samping memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.
F4 Mereka juga diminta melindungi raja
F4a dan memberikan bantuan tentera pada masa perang.
F5 Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan.

Advertisements

3 comments on “Contoh Soalan Esei Ting 4 Bab 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s