BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara :
• Kuasa barat menubuhkan kerajaan pusat

• Barat melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir

• Mereka melaksanakan pentadbiran melalui biro(jabatan)

• Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro

• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat.

Ciri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina :
• Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat

• Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat

• Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah

• Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar

• Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda

Maksud Sistem Encomienda :
• Sistem pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan

• pemerintahnya diketuai encomiendero

Tugas-tugas Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina :
• menjaga keamanan

• mengutip cukai

• mengkristiankan penduduk barangay

Sebab sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.
• mengenakan cukai yang tinggi

• mengenakan kerahan tenaga terhadap penduduk

Perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia :
• pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan

• pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral

• pentadbiran tempatan diketuai dikendalikan oleh pembesar tempatan

• pentadbiran tempatan menjalankan tugas dengan pengawasan pegawai Belanda

• Belanda menubuhkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian

• Belanda menubuhkan dewan tempatan

• dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda

• dewan tempatan tiada kuasa perundangan

• Belanda menubuhkan Volksraad

• Volksraad merupakan majlis rakyat

Bentuk sistem pemerintahan di Burma sebelum kedatangan British :
• Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti Konbaung

• pemerintahan dan pentadbiran diketuai oleh raja

• raja dibantu oleh Hluttaw(majlis diraja) dan Wun(pegawai tinggi kerajaan)

• Myothugyi menjadi ketua Bandar

• Ahmudan menjadi pegawai diraja

• Athi merupakan pembesar-pembesar tradisional

• raja menjadi penaung kepada sami Buddha.

Perubahan pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Burma :
• menamatkan pemerintahan Dinasti Kounbaung

• institusi raja tersingkir

• British menghapuskan jawatan pembesar tempatan diperingkat pusat

• British melantik pesuruhjaya tinggi menjadi pemerintah di Burma

• British memperkenalkan sistem undang-undang Barat

• British memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan

Burma
• Btitish melenyapkan system pentadbiran tradisional Burma

• pentadbiran daerah diambil alih olh Myo-ok(pegawai bandaran)

• British menghapuskan fungsi raja sebagai penaung agama Buddha

• British meletakkan undang-undang Barat sebagai penaung agama

• British memperkenalkan majlis Perundangan

• beberapa jabatan ditubuhkan seperti jabatan perhutanan,kesihatan dan pelajaran.

Bentuk sistem pentadbiran Indochina sebelum kedatangan Perancis :
• diitadbir oleh sebuah kerajaan pusat

• pentadbiran diketuai oleh raja berkuasa mutlak

• raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan

• setiap birokrasi diketuai oleh golongan mandarin

• pentadbiran ditiru dari pentadbiran Tanah Besar China.

• pegawai dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusateraan China

Bentuk sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Perancis di Indochina :
• Pentadbiran diketuai leh Gabenor Jeneral

• Gabenor Jeneral bertangungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris

• Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah jajahan

• Leftenan dibantu leh Residen Jeneral dan Residen Wilayah

• Perancis membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise

• kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi

• kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan tempatan

• kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga

Konsep Union Indochinoise yang dibentuk oleh Perancis di Indochina :
• Union Indochinoise merupakan Persekutaun Indochina

• Persekutuan tersebut terdiri daripada Vietnam dan Kemboja

• Perekutan ini juga turut disertai laos pada tahun 1904

• Pentabdiran Union Indochinoise diketuai oleh gabenor Jeneral

• Rang undang-undang Union Indochinoise diluluskan oleh parlimen Perancis.

Perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand :
• melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan

• penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan

• Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis

• Penasihat Amerika dalam jabatan kastam

• Penasihat Perancis dalam ketenteraan

Sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand :
• memperkenalkan majlis Penasihat rendah,majlis mesyuarat tinggi dan Kabinet menteri

• melantik juruaudit dari Britain

• pentadbir dilantik dalam kerajaan berdasarkan tahap pendidkan

• memperkenalkan system raja berperlembagan menggantikan raja mutlak

• pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.

Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara :
• Penunuhan Kerajaan Pusat

• Pentadbiran dibahagikan jepada pentadbiran pusat dan tempatan

• pentadbiran pusat diketuai gabenor Jeneral/pesuruhjaya tinggi

• pembesar tempatan diperingkat pusat dihapuskan

• Terhapusnya institusi raja

• Raja kehilangan kuasa

• Fungsi raja sebagai penaung agama terhapus

• Pentadbiran dijlankan melalui biro-biro

• Pegawai barat dilantik menjadi ketua biro

• Beberapa jabatan ditubuhkan seperti perhutanan,kesihatan pelajaran dan lain-lain

• Pengenalan sistem undang-undang Barat

• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat

• rang undang-undang di tanah jajahan diluluskan dinegara mereka

• British memperkenalkan sistem kehakiman barat

• Raja menerima penasihat Barat

• Raja terpaksa menerima penasihat barat daripada residen

• Residen dan penasihat barat menasihat sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama dan adat istiadat melayu

• pembesar tempatan hilang pengaruh

• pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai bandaran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s