BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
( a ) Faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
• Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union di bawah Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar

• Perpaduan di kalangan orang Melayu yang terdiri daripada golongan Raja dan rakyat

• Perpaduan mereka dapat mengatasi pihak yang menyokong Malayan Union

• Keupayaan orang Melayu memujuk British

• Orang Melayu mendesak British menghidupkan semula dasar perlindungan terhadap orang Melayu

• Desakan ini meyakinkan British membatalkan Malayan Union

• Sokongan bekas pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu seperti Sir Frank Swettenham dan Sir Cecil Clementi

• Sokongan daripada pegawai tinggi British seperti Sir Malcolm Mac

• Donald dan L.D. Gammans menggantikan Malayan Union

• Sikap politik orang Melayu yang sederhana dengan menulis dalam

• akhbar, berdemonstrasi, berkongres, memujuk Raja-Raja Melayu

• Mereka juga tidak menentang secara kekerasan (tidak mengangkat senjata)

• British tertarik dengan cara UMNO

• Orang Melayu melalui UMNO tidak menuntut kemerdekaan

• tetapi hanya menuntut rundingan menolak Malayan Union

• British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti PKMM, API, AWAS dan BATAS

• Piagam Atlantik 1945 meminta negara-negara kolonial memberikan

• latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan

(b) Langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948
• Bantahan orang Melayu menyebabkan British membatalkan Malayan Union

• British menubuhkan Jawatankuasa Ekskutif

• Jawatankuasa ini dianggotai oleh 12 orang ahli yang terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu

• Jawatankuasa Ekskutif mengadakan mesyuarat di King’s House, Kuala Lumpur

• Orang Melayu mengemukakan lima tuntutan dalam rundingan dengan British

• Tuntutan itu ialah menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, menolak kerakyatan terbuka, meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan

• Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-Negeri Melayu perlu diakui semula

• Perundingan ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu

• Golongan radikal Melayu dipimpin oleh Dr. Burhanuddin al-Helmy

• Mereka berpendapat Jawatankuasa Ekskutif tidak mewakili semua kaum

• Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh

• Golongan radikal menubuhkan AMCJA dan PUTERA bagi menentang British dan UMNO

• Mereka mengadakan ceramah politik, demonstrasi dan mogok

• Mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat

• British menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi mendapatkan pandangan dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

• Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 21 Januari 1948

(c) Cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui Perlembagaan Rakyat
• Singapura disatukan dengan Tanah Melayu

• Sebuah Kerajaan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri dipilih

• Raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat

• Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan

• Adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu

• Kerakyatan yang sama rata

• Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu

• Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi

• Pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi tanggungjawab British dan Tanah Melayu

• Warganegara Tanah Melayu dinamai Melayu

(d) Ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
• Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri

• Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British

• Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan

• Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk

• Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu

• Syarat kerakyatan diperketatkan.

• Kerakyatan jus soli hanya untuk Rakyat Raja Melayu dan Rakyat British sahaja

• British mengiktiraf semula ketuanan Melayu

• Institusi raja dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya yang jelas

(e) Ciri-ciri pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948
• Perkongsian kuasa antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi di peringkat pusat

• Pesuruhjaya Tinggi dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Persekutuan

• Sultan menjadi ketua negeri

• Sultan berkuasa melantik Menteri Besar

• Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri

• Menteri Besar dibantu oleh Majlis Eksekutif Negeri dan Majlis Perundangan Negeri

(f ) Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 .
• Persekutuan Tanah Melayu menjadi asas pentadbiran negara selepasnya

• Perkongsian kuasa antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat

• Bidang kuasa dan kedudukan Raja-Raja Melayu dipulihkan

• Pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri

• Mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri

• Terbentuk Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

• Syarat kerakyatan diperketatkan

• British mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

• Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya jelas dalam pentadbiran

• Setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British dikenali sebagai Undang-undang Tubuh Negeri

• Penerusan dasar perlindungan British terhadap kedudukan istimewa orang Melayu

• Status quo Negeri-Negeri Melayu dilindungi

• Agama Islam dan adat istiadat Melayu teras ketuanan bangsa Melayu

• Prinsip yang dicadangkan oleh UMNO dan Raja-Raja Melayu menjadi undang-undang bertulis

• Perkara ini menjadi asas kepada Kontrak Sosial antara British dengan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu

(g) Tokoh-Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu & Peranannya
Raja-Raja Melayu
• Sultan Badlishah(Kedah)

• Sultan Abdul Aziz(Perak)

• Sultan Ibrahim(Johor)

• Mereka menuntut supaya kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan seperti sebelum tahun 1941

• Perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai Rakyat Raja Melayu juga patut dikekalkan

• Mereka tidak menolak kehadiran British tetapi menuntut supaya kuasa mereka, perlindungan terhadap orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara

Pembesar Tempatan
• Dato’ Onn Jaafar(Menteri Besar Johor & Yang Dipertua UMNO)

• Dato’ Nik Ahmed Kamil(Menteri Besar Kelantan)

• Mereka bertindak sebagai penasihat kepada raja

• Bersama-sama mendukung idea penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

• Bersama Raja-Raja Melayu mencadangkan dan mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu beserta Raja-Raja Melayu

• Kerjasama mereka membolehkan prinsip-prinsip politik, pentadbiran, agama Islam dan bahasa Melayu serta pengekalan institusi Raja Melayu berjaya dimasukkan ke dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s