BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
PAKATAN MURNI
a) Maksud Pakatan Murni
• Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan

• Jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah yang tersendiri

• untuk menyatukanpadukan pelbagai kaum

b) Usaha-usaha / langkah-langkah ke arah Pakatan Murni
• penubuhan Jawatan Hubungan Antara Kaum ( CLC )

• Beberapa perkara telah dipersetujui :

o Penubuhan Lembagaa Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

o Kerakyatan Negeri 1951

o Pilihanraya peringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan

• Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

• Penubuhaan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

• Penubuhan Persidangan Kebangsaan

• Konvensyen Kebangsaan UMNO – MCA

c) Kepentingan penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum ( CLC )
• Titik perrmulaan kerjasama antara kaum

• Memperlihatkan perubahan terhadap dasar UMNO kerana sanggup berunding dengan kaum lain

• Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu

• Meletakkan perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai

d) Perkara yang dipersetujui dalam perrundingan UMNO – CLC
• Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

• Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar

• Pelantikan Dato Onn Jaafar sebagai pengerusi pertama

• Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu

• Pilihanraya di perringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan akan diadakan pada masa yang sesuai

e) Peranan Dato Onn Jaafar
• Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

• Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemeerdekaan yang akan dicapai

• Pengerusi pertama Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

• Membuka keahlian UMNO kepaada bukan Melayu

• Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

• Membuka IMP kepaada semua kaum

• Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam satu parti

f) Sebab – sebab IMP gagal
• Kaum Cina. India dan kaum lain tidak merasakan mereka satu bangsa Tanah Melayu

• Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka

• Mereka sudah mempunyai parti mewakili kaum masing-masing

g) Kejayaan Parti Perikatan
• Memenangi pihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952

• Memenangi Pilihanraya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama

• Memenangi Pihanraya Negeri 1954

• Mengasaskan penubuhan Parti Perikatan 1955

• Mengangggotai Jawatankuasa Pilihanrayaa Majlis Mesyuarat Perundangan

• Memenangi pilihanraya Majli Perundangan Persekutuan 1955

• Menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet

• Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri

• Membahagikan kabinet daripada pelbagai kaum

• Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan

Manifesto Parti Perikatan
• Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun

• Mewajibkan pendidikan

• Menjadikaan perkhidmatan awam bercorak tempatan

• Menjaga hak asasi manusia

• Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan

Peranan Suruhanjaya REID.
• Membincang perlembagaan Persekutuan

• Menyususn Perlembagaan Persekutuan

• Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu:

o Kerjaan persekutuan yang kuat

o Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu

o Kedudukan Raja-Raja Melayu

o Hak istemewa orang Melayu

o Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

• Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak:

o Raja-Raja melayu

o Orang perseorangan

o Pertubuhan politik

• Cadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaan

• Menerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957

• Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957

• Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Kerakyatan Jus soli
• Tuntutan orang dagang

• Tidak diterima oleh orang Melayu

• Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum

• Boleh melemahkan orang Melayu

• Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan

Persekutuan Tanah Melayu
• Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka

• Agama Islam sebagai agama rasmi PTM

• Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957
• Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan

• Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri

• Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

• Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara

• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan

• Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan

• Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan

• Tanah Simpanan Melayu dikekalkan

• Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan

• Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara

• Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara

• Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen

• Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
• Pakatan murni dicapai

• Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan

• Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini

• Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM

• Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah

• Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri

• Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

• Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan

• Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan

• Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah

• Sikap bekerjasama

• Sentiasa mengutamakan perundingan

• Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
• Presiden UMNO

• Ketua parti Perikatan

• Perdana Menteri pertama

• Bijak mengendali pakatan murni antara kaum

• Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang

Tun Abdul Razak
• Timbalan Presiden UMNO

• Timbalan Perdana Menteri pertama

• Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London tahun 1956

• Perunding untuk menyiapkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

• Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956

• Menggubal sistem pendidikan Kebangsaan Negara / Penyata Razak 1957

• Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua 1970

Tun H. S. Lee
• Tokoh MCA

• Memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetus idea Parti Perikatan

• Berkerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapat kemerdekaan

• Menteri kewangan pertama

Tun V. T. Sambanthan
• Sumbangan dalam menuntut kemerdekaan

• Presiden MIC

• Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara

• Menyeru kaum India memberi kesetiaan tidak berbelah bagi kepada negara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s